از تاریخ
 تا تاریخ
 
با اعلام آرا هیئت داوران بخش‌های خیابانی و صحنه‌ای

برگزیدگان بیست و چهارمین جشنواره ملی تئاتر فتح خرمشهر معرفی شدند
با اعلام آرا هیئت داوران بخش‌های خیابانی و صحنه‌ای

برگزیدگان بیست و چهارمین جشنواره ملی تئاتر فتح خرمشهر معرفی شدند

بیست و چهارمین جشنواره ملی تئاتر فتح خرمشهر با اعلام آرا هیئت داوران بخش های خیابانی و صحنه ای به کار خود پایان داد. هیئت داوران این جشنواره ملی ضمن تسلیت به خانواده ...

برای ارزیابی در مرحله بازبینی

فهرست طرح و ایده‌های بخش محیطی و میدانی جشنواره تئاتر فتح خرمشهر اعلام شد
برای ارزیابی در مرحله بازبینی

فهرست طرح و ایده‌های بخش محیطی و میدانی جشنواره تئاتر فتح خرمشهر اعلام شد

هیئت انتخاب متون (طرح و ایده) نمایش‌های محیطی و میدانی بیست و دومین جشنواره ملی تئاتر فتح خرمشهر اسامی ۲۲ متن پذیرفته شده و راه یافته به مرحله بعد را اعلام کرد.