از تاریخ
 تا تاریخ
 
با حضور دبیر جشنواره و اهالی فرهنگ و هنر

 پوستر دومین جشنواره تئاتر استانی منطقه آزاد اروند رونمایی شد
با حضور دبیر جشنواره و اهالی فرهنگ و هنر

 پوستر دومین جشنواره تئاتر استانی منطقه آزاد اروند رونمایی شد

دبیر دومین جشنواره تئاتر استانی منطقه آزاد اروند در این مراسم اظهار کرد: مشارکت اهالی فرهنگ و هنر شهرستان های آبادان و خرمشهر در برگزاری این جشنواره یکی از اهداف ...