از تاریخ
 تا تاریخ
 
پخش آنلاین نمایش

پخش آنلاین نمایش" اشک عروسک"

اجرای نمایش" اشک عروسک" از آبادان که در بخش کودک و نوجوان هفدهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت حضور دارد به صورت آنلاین برای علاقه مندان پخش می شود.

دبیر اجرایی جشنواره تئاتر استانی اروند خبر داد:

حضور 6 نمایش در دومین جشنواره تئاتر استانی اروند
دبیر اجرایی جشنواره تئاتر استانی اروند خبر داد:

حضور 6 نمایش در دومین جشنواره تئاتر استانی اروند

ندا اعتمادی کیا اظهار کرد: ۶ نمایش صحنه ای از خرمشهر و ۱۵  نمایش صحنه ای  از آبادان برای بازبینی به دبیرخانه جشنواره رسید ، که تنوع موضوعی و محتوایی و کیفی برای هیئت ...