از تاریخ
 تا تاریخ
 
دبیر اجرایی جشنواره تئاتر استانی اروند خبر داد:

حضور 6 نمایش در دومین جشنواره تئاتر استانی اروند
دبیر اجرایی جشنواره تئاتر استانی اروند خبر داد:

حضور 6 نمایش در دومین جشنواره تئاتر استانی اروند

ندا اعتمادی کیا اظهار کرد: ۶ نمایش صحنه ای از خرمشهر و ۱۵  نمایش صحنه ای  از آبادان برای بازبینی به دبیرخانه جشنواره رسید ، که تنوع موضوعی و محتوایی و کیفی برای هیئت ...