از تاریخ
 تا تاریخ
 
جنوب، میزبان تئاتری‌های سراسر ایران

جنوب، میزبان تئاتری‌های سراسر ایران

بیست و دومین «جشنواره ملی تئاتر فتح خرمشهر» اردیبهشت ماه با حکمی که شهرام کرمی برای حمیدرضا آذرنگ به‌عنوان دبیر این جشنواره زد و انتشار فراخوان شرایط حضور در این ...