در حال بارگذاری ...

دبیر اجرایی دومین جشنواره تئاتر کمدی طنز پیچک منصوب شد

محمدرضا چوپان طی حکمی دبیر اجرایی دومین جشنواره تئاتر استانی کمدی طنز پیچک را منصوب کرد

به نقل از گزارشگر ایران تئاتر در اروند : طی حکمی از سوی محمدرضا چوپان دبیر دومین جشنواره تئاتر استانی کمدی طنز پیچک ندا اعتمادی کیا به عنوان دبیر اجرایی این جشنواره منصوب شد در این حکم آمده است :

نظر به تعهد ، تجربه ، تخصص و مدیریت حضرتعالی شما را به عنوان دبیر اجرایی دومین جشنواره استانی تئاتر کمدی و نز پیچک منصوب می نمایم .

امید است با استعانت از درگاه خداوند متعال در انجام امورات محوله موفق و پیروز باشید .
مطالب مرتبط

نظرات کاربران