در حال بارگذاری ...
 • مریم معترف، داور بخش صحنه ای بیست و یکمین جشنواره ملی فتح خرمشهر:

  ثبات دبیر جشنواره ملی فتح خرمشهر منجر به رفع احتیاجات و برنامه ریزی دقیق خواهد شد

  مریم معترف نقطه حسن و قوت جشنواره را برنامه ریزی دقیق و اجرای تمام برنامه ها طبق جدول زمانبندی عنوان کرد و گفت: همین که هیچ معطلی ، کنسلی و بهم ریختگی در برنامه اعلام شده وجود نداشت از نقاط بسیار مهم در این جشنواره است که همدلی و همراهی کل تیم اجرایی را مشخص می کند.

  داور بخش صحنه ای بیست و یکمین جشنواره ملی فتح خرمشهر گفت: ثبات دبیر جشنواره ملی فتح خرمشهر منجر به رفع احتیاجات و برنامه ریزی دقیق در برگزاری این جشنواره در سالیان متمادی خواهد بود .

  به گزارش تئاتر از منطقه آزاد اروند ،مریم معترف ،سابقه و قدمت جشنواره ملی فتح خرمشهر را دلیل بر قوی بودن آثار دانست و گفت: آثار کم بیش افت خیز دارند  برخی آثار به شدت عالی و در مقابل برخی از نمایش ها برای این جشنواره اشتباه انتخاب شده اند و جایشان در جشنواره فتح خرمشهر نیست.

  وی ادامه داد: برخی آثار از تمام جهات عالی و حرفه ای هستند  چه از لحاظ بازی و چه از لحاظ کارگردانی ، که این موضوع  انتخاب را برای ما به عنوان داوران  این بخش از جشنواره مشکل  می کند.

  مریم معترف اذعان داشت: متاسفانه عدم وجود یک سیاست واحد در فراخوان جشنواره ،موجب شده است آثاری به جشنواره راه یابند که این رخداد برایشان تیری در تاریکی باشد.

  معترف با اشاره به فتح خرمشهر و موضوعیت واحد جشنواره  اظهار کرد: به نظرم برخی کارها اشتباه انتخاب شده اند و ربطی به خرمشهر و موضوعیت جشنواره ندارند. شاید اگر هدف و قوانین مشخص تری در فراخوان جشنواره وضع شود، شاهد حضور کارهای مناسب تری باشیم.

  مریم معترف نقطه حسن و قوت جشنواره را برنامه ریزی دقیق و اجرای تمام برنامه ها طبق جدول زمانبندی عنوان کرد و گفت: همین که هیچ معطلی ، کنسلی و بهم ریختگی در برنامه اعلام شده وجود نداشت از نقاط بسیار مهم در این جشنواره است که همدلی و همراهی کل تیم اجرایی را مشخص می کند.

  تنها داور خانم بخش صحنه ای جشنواره پیشنهاد ثابت بودن دبیر جشنواره در مدت زمان حداقل سه چهار ساله را عنوان کرد و گفت: تغییر هرساله دبیر جشنواره موجب می شود تا شخص جدید نتواند ایرادات یک جشنواره عظیم و ملی را بررسی کند و نسبت به رفع احتیاجات قدمی بردارد، لذا ثبات در یک مدت زمان کوتاه می تواند برنامه ریزی دقیق تری را برای هر سال جشنواره در بر داشته باشد.

   
  نظرات کاربران