در حال بارگذاری ...
 • کارگردان نمایش «زندگی در یک اتاق شیشه ای»:

  ششمین دوره است که در جشنواره فتح خرمشهر شرکت کرده ام

  کارگردان  نمایش «زندگی در یک اتاق شیشه ای » ماهیت نمایش خود را  حال و روز امروز ی آدم هایی بیان کرد که همه چیز را نابود می کنند تا به هدف خود برسند .

  حیدر رضایی با نمایش«زندگی در یک اتاق شیشه ای» از تهران به بخش نمایش خیابانی بیست و یکمین جشنواره ملی تئاتر فتح خرمشهر می رود.

  به گزارش تئاترمنطقه آزاد اروند ،کارگردان  نمایش «زندگی در یک اتاق شیشه ای » ماهیت نمایش خود را  حال و روز امروز ی آدم هایی بیان کرد که همه چیز را نابود می کنند تا به هدف خود برسند .

  رضایی ادامه داد : وضعیت جهان امروز ، جنگ هایی است که سر صندلی ها رخ میدهد دیکتاتور هایی شده ایم که همه چیز را برای خواسته های خودمان زیر پا میگذاریم.

  وی افزود: سعی کرده ام بی دیالوگ فضای سیاسی جهان را با 4 بازیگر به تصویر در بیاورم.

  رضایی گفت: ششمین دوره ای است که در جشنواره فتح خرمشهر شرکت کرده ام و 2دوره نیز برگزیده این جشنواره بوده ام.

  کارگردان نمایش« زندگی در یک اتاق شیشه ای» با نگاهی جهان شمول تر به عرصه ی تئاتر ایران گفت: امیدوارم بتوانیم فضایی برای اجرای عمومی در سطح کشور و با نگاهی بین المللی ، فعالیت های نمایشی خود را در بیرون از مرزها  و سایر کشورها به اجرای عموم در آوریم.

   

   
  نظرات کاربران