از تاریخ
 تا تاریخ
 
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان:

فراخوان سومین جشنواره منطقه ای نمایش های آئینی و سنتی ارغون منتشر شد
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان:

فراخوان سومین جشنواره منطقه ای نمایش های آئینی و سنتی ارغون منتشر شد

محمد جوروند: به منظور اشاعه زمینه های مناسب پژوهشی جهت بررسی آیین ها و رسوم منطقه جنوب کشور در نمایش های ایرانی و بهره بردن از این دستاوردها برای احیاء، معرفی و ثبت ...